ต้นไม้สวยงาม

ต้นไม้สวยงาม

ต้นไม้ที่สวยงามคือต้นไม้ที่มีความสวยงามทั้งในด้านรูปร่าง ใบไม้ และดอก ต้นไม้ที่สวยงามมักถูกนำมาประดับตกแต่งบ้านเรือนและสวนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและมีชีวิตชีวา

ต้นไม้สวยงาม

ความสวยงามของต้นไม้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

ความสวยงามของรูปร่าง ต้นไม้ที่มีรูปร่างสวยงามมักมีลำต้นที่สูงใหญ่ แข็งแรง ใบไม้ที่แผ่กว้าง หรือกิ่งก้านที่โค้งงอสวยงาม

ความสวยงามของใบไม้ ต้นไม้ที่มีใบไม้สวยงามมักมีใบไม้ที่มีสีสันสดใส ลวดลายสวยงาม หรือรูปร่างแปลกตา

ความสวยงามของดอก ต้นไม้ที่มีดอกสวยงามมักมีดอกที่มีสีสันสดใส กลิ่นหอม หรือรูปร่างแปลกตา

ตัวอย่างต้นไม้ที่สวยงาม ได้แก่

1.มอนสเตอร่า เป็นไม้ใบไม้ประดับที่มีใบขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นรูพรุน ออกดอกสีขาว
2.ฟิโลเดนดรอน เป็นไม้ใบไม้ประดับที่มีใบหลากหลายรูปทรงและสีสัน ออกดอกสีขาวหรือสีเหลือง
3.กล้วยไม้ เป็นไม้ดอกประดับที่มีดอกสวยงามหลากหลายสีสัน ออกดอกตลอดทั้งปี
4.กุหลาบ เป็นไม้ดอกประดับที่มีดอกสวยงามหลากหลายสีสัน ออกดอกเฉพาะช่วงฤดูหนาว
5.ลีลาวดี เป็นไม้ดอกประดับที่มีดอกสีชมพูหรือสีขาว ออกดอกตลอดทั้งปี
6.พุด เป็นไม้ดอกประดับที่มีดอกสีขาวหรือสีชมพู ออกดอกตลอดทั้งปี
7.ชบา เป็นไม้ดอกประดับที่มีดอกสีแดง สีส้ม หรือสีเหลือง ออกดอกตลอดทั้งปี
8.จำปี เป็นไม้ดอกประดับที่มีดอกสีขาว ออกดอกในช่วงฤดูหนาว